Invest

קרן ההשקעות של ירוק

ירוק השקעות מתרכזת במיזמים בשלבים מוקדמים מאוד: Pre-seed, Very Early Stage. אנחנו מבצעים השקעות בתחומים אותם אנחנו מכירים (Deeptech) ובהם יש לנו הבנה עמוקה של הצרכים והדינמיקה.
מתוך הבנה עמוקה וניסיון רב שנים בתחומי ההון הסיכון והמחקר ופיתוח טכנולוגי אנחנו פועלים על פי מספר עקרונות חשובים
המסייעים לנו לתמוך ביזמים במסע ליצירת חברה בעלת ערך ומשמעות:

  • בחירת יזמים חזקים בעלי מומחיות מוכחת בתחום שיוכלו לשרוד שינויים, אי ודאות ואתגרים בלתי צפויים
  • התמקדות בתחומים (Deeptech) בהם יש לנו הבנה, קשרים, ניסיון ויכולת לסייע לחברה בשלביה השונים
  • נוכחות צמודה בכל שלבי התפתחות החברה
  • התמקדות בהיבטי האסטרטגיה, הטכנולוגיה והפריצה לשוק

ירוק משקיע ביזמים חסרי פחד שהולכים עם האמת שלהם עד ההצלחה.

קורסים הכשרות ופעילויות

קייטנת קיץ רובוטיקה 2023

יולי אוגוסט

ירוק - עמק חפר